Tracklist

Սկիզբը (The Beginning)

Թե ինչ ես անում, երբ տանը մենակ ես մնում (What You Do While Being Home Alone)

Գտա քեզ երկնքում (I Found You in Heaven)

Դե գնա (Go Away)

Սառնարանը (The Fridge)

Ճամփորդական երգ (Traveler's Song)

Փողը (Money)

Ասք Լուսնի մասին (Moon Saga)

Ես ձեզ պես չեմ (I'm Not Like You)

Գարուն է եկել (Spring Has Come)

“Notes from Vanadzor: Urban Armenian Rock”

Artists
Genres