Tracklist

Գնացքը (The Train)

Առաջին LAV երգ (Գտա քեզ երկնքում) (First LAV Song/I Found You in Heaven)

Քո Աչքերը (Your Eyes)

Աղջիկները չունեն (խելք) (Girls Don't Have (Brains))

Դե Գնա (Go Away)

Սառնարանը (Կարոտ) (The Fridge (Longing))

Գրկաբաց երգ (Open-Armed Song)

Պարերի արքան (King of Dance)

Կլինես դու իմը (You Will Be Mine)

Ասք Լուսնի մասին (Moon Saga)

Գարուն է եկել (Spring Has Come)

First LAV Album

Artists
Genres